Batch 2018 - 2022

Roll No. Student Name View here
13542 Shivanshu Singh
13094 Sana Bisht
13088 Rithik Rawat
13099 Shivani Dwivedi
13114 Vainisha Jain
13040 Himanshu Karki
13514 Kartik Goswami
13078 Priyanka 
13017 Aman Chawla
13058 Manoj
13008 Adarsh Dubey
13536 Ruhi Peter
13535 Rashi Saini
13001 Aaditya Bhardwaj
13193 Avneesh Dubey
13033 Deepak Kumar
13530 Pritesh Ranjan
13541 Sazid Khan
13075 Praveen Kumar Chandra
13011 Aftab Alam
13504 Archit Gopal
13066 Mohd Hasnain Raza
13493 Akshay Kumar
13433 Neha Sharma
13039 Harshit Paliwal
13047 Km Divya Gupta 
13044 Jaspal 
13522 Mohit
13086 Rishav Kumar
13549 Vikrant Singh
13103 Smita Singh
13517 Manav Anand
13495 Aman Aggarwal
13049 Kriti Sharma
13488 Abhay Kumar
13510 Enjoy Maity
13501 Ankush Tomar
13508 Bikram Singh
13489 Aditya Kumar
13198 Swarna Singh
13083 Ravindra Pal
13020 Aman Kumar
13194 Gaurav Pandey
13318 Pranjal Shukla
13035 Deepak Kumar
13022 Ankit Gupta
13429 Manish Kumar
13325 Sudhir Kumar Mehto
13782 Waquar Ahmad Ansari
13523 Mridul Mishra
12102 Shweta Dishwar
15611 Ananya Sharma
13087 Rishu Tiwari
13064 Milli Kumari
13323 Sudhakar Pandey
13505 Ashish Singh
13380 Sumit Kumar Rai
13794 Bal Krishan
13801 Arpit Kumar Ranjan
13327 Tanish Varshney
13317 Nitish Jaint
No results found
jPList Actions
  • 3 per page
  • 5 per page
  • 10 per page
  • view all
Admission Helpline - +91-9910380115